Načela, po katerih se ravnamo

O Zadrugi BUNA

Poreklo

BUNA je kava s pravičnim poreklom. Prihaja iz sistema pravične trgovine, ki je nastal z namenom, da zaščiti kmetovalce in rokodelce iz depriviligiranih držav.

Dobrine, ki nam jih ti pridelovalci zagotavljajo, so eksotičnega porekla in niso ključne za naše preživetje. Kot na primer kava! Pijemo jo vsak dan, pa kljub temu o njej ne vemo prav dosti. Ne poznamo njenega porekla ali načina pridelave, ne poznamo pridelovalcev, niti njihovih veščin. Zato BUNA veliko pozornosti posveča prav izvoru surovih kavnih zrn.

Svežina

Kakovost tega, kar zaužijemo, je močno odvisna od svežine. To pa lahko zagotovimo samo z zmanjševanjem števila posrednikov tako, da kupujemo čim bližje pridelovalcu.

Svežino zagotavlja tudi sprotna predelava in takojšnja poraba. Takšni izdelki pa ne morejo imeti dolgega roka uporabe in ne morejo biti vedno enaki. Svežino zagotavljamo s sprotnim praženjem in informiranjem uporabnikov o datumu praženja. Sveže pražena kava pa do končnih uporabnikov pride v manj kot mesecu dni od dneva praženja.

Preglednost

Spoštljivo se nam zdi, da končnemu porabniku omogočimo pregled nad celotno potjo, ki jo prepotuje kava od pridelovalca do njegove skodelice. Le na ta način lahko pivec kave aktivno in z zaupanjem sodeluje pri odločanju o tem, kaj bo uporabil oziroma zaužil ter koga bo s svojim nakupom podprl.

Odgovornost do okolja

Pravična trgovina podpira proizvajalce pri odločitvi za proizvodnjo, ki je odgovorna do okolja. Temu sledimo tudi mi, tako da ne ustvarjamo dodatnih odpadkov.

Kava BUNA je pakirana v ponovno uporabljeno embalažo na celotni svoji poti od uvoznika do končnega uporabnika. Odvečna embalaža (vreče iz jute) pa bo predelana v nove uporabne izdelke. Zato vas prosimo, da embalaže ne zavržete. Naj vam še naprej služi ali pa jo vrnite BUNI.

Razrez cene izdelka

V Zadrugi BUNA smo se odločili, da z uporabniki naših izdelkom delimo vse informacije o izdelkih, zato smo pripravili tudi razrez cene, iz katerega je razvidno, kako je sestavljena cena in koga kupec podpre s svojim nakupom.

Razrez cene spremlja vsak naš izdelek.

Financiranje

Sredstva od prodaje izdelkov BUNA bodo namenjena pokrivanju stroškov nakupa surovin in priprave kave za končnega uporabnika. Če bomo pri poslovanju uspeli znižati kakšne stroške in na ta način ustvarili razliko v ceni, bomo tako pridobljena sredstva uporabili za izvajanje projektov za osveščanje in razvoj novih izdelkov BUNA.

Zadruga Buna deluje kot neprofitna organizacija, katere osnovna dejavnost je izvajanje humanitarnih aktivnosti in izobraževanje. S prodajo izdelkov, ki bodo narejeni skladno s konceptom BUNE, ki vključuje vsa načela pravične trgovine, pa želimo našim uporabnikom ponuditi možnost odločitve.

Novice in blog prispevki

Zgodbe naše Ljubljane

2 avgusta, 2015|0 Comments

Inovativna ljubljanska podjetja, ki delujejo po načelih socialne ekonomije, v skupno kampanjo osveščanja ter v povezavo z družbeno odgovornim turističnim